Een workflowgegevensdiagnose om de werkelijke uitvoering van uw activiteiten te onthullen

Maakt u optimaal gebruik van het potentieel van uw afdeling? Ontdek wat u misschien mist met onze gegevensgestuurde aanpak, die nu verder gaat dan productie en zich uitstrekt tot in elke hoek van uw organisatie. Onze TEOP-metriek (Total Effective Operations Performance), samengesteld op basis van uitgebreide gegevens over alle operationele gebieden, is de sleutel tot het ontsluiten van verborgen efficiëntie. Of u nu leiding geeft aan operaties, verkoop aanstuurt, financiën beheert, marketing leidt of HR overziet, TEOP biedt een ongeëvenaard voordeel.

TEOP legt niet alleen de knelpunten bloot die u tegenhouden, maar ook een stappenplan om de kloof tussen uw huidige output en optimale efficiëntie te overbruggen. Het is meer dan data; het is een openbaring van onaangeboord potentieel, dat operationele leiders en managers helpt om impactvolle beslissingen te nemen. Met TEOP verhoogt u de prestaties van uw team door middelen strategisch op elkaar af te stemmen, de planning te verfijnen en nauwkeurig uit te voeren.

Waar richten we ons op?

We onderzoeken alle activiteiten op site die van invloed zijn op de efficiëntie en richten ons op belangrijke verbeteringen op vijf belangrijke gebieden:

1

Strategische planning

De toewijzing en kwalificatie van middelen afstemmen op SLA- en deadline-eisen, zodat alle afdelingen soepel kunnen werken.

2

Procesoptimalisatie

Stroomlijnen van workflows om de algehele operationele efficiëntie te verbeteren.

3

Efficiëntie in taakuitvoering

Methodologieën implementeren om snel te kunnen reageren en effectief problemen op te lossen.

4

Kwaliteit van het werk

Naleving van klantspecificaties en vermindering van tijd die verloren gaat door Out of Specification (OOS), herbewerking en overkwaliteit.

5

Performance Management

Dashboards en statistieken gebruiken om managementstrategieën te verfijnen, verantwoording af te leggen, de voortgang naar doelen te bewaken en kortetermijnbeslissingen te nemen om zich aan te passen aan ongeplande situaties.

Hoe doen we dat? Een methodische strategie in vier fasen om de prestaties te verbeteren en een robuust verbeteringsplan op te stellen:

Verkrijg een ongeëvenaard inzicht in uw activiteiten, zodat u beter geïnformeerde en winstgevende beslissingen kunt nemen. (2-4 weken).

Door gebruik te maken van een gestructureerde methode om gebieden aan te wijzen die verbetering behoeven, geven operations leaders voorrang aan en valideren ze specifieke domeinen voor verbetering.

Met behulp van gegevens uit uw workflows meten we uw Total Effective Operations Performance (TEOP) om te zien waar verbeteringen mogelijk zijn. TEOP laat ons zien hoe uw operaties werkelijk presteren in vergelijking met het volledige potentieel.

Onze analyse richt zich op 2 complementaire assen:

1 – Procesuitvoering & Activiteiten

 • Analyse van afval en activiteiten zonder toegevoegde waarde
 • Analyse van verwerkings- en doorlooptijden van het proces
 • Analyse van knelpunten in het proces
 • Identificatie van productiviteits- en efficiëntieratio’s van procesactiviteiten

2 – Processturing & managementinstrumenten

 • Analyse van het beheersysteem en de hulpmiddelen voor procesprestaties
 • Analyse van standaardprocedures en manieren van werken
 • Analyse van belangrijke managementactiviteiten & best practices van processturing
 • Analyse van het systeem voor probleemoplossing en continue verbetering

Waarom is deze aanpak belangrijk voor u?

 • De hoofdoorzaken van vertragingen en inefficiënties identificeren.
 • Problemen prioriteren en verantwoordelijkheden voor oplossingen delegeren.
 • Consistente prestaties op alle afdelingen bereiken.
 • Serveer of produceer efficiënter, zonder aan kwaliteit in te boeten.
 • Optimaliseer het gebruik van uw bestaande middelen.

Deliverables : Impactoverzicht voor optimalisatie van het volledige spectrum.

 • Potentiële verbeteringen geïdentificeerd door TEOP-gaten.
 • Geschatte operationele boost van gekozen strategieën.

Zet je visie om in realiteit met een op maat gemaakt plan dat duurzame groei en topprestaties garandeert. (3 weken).

Na de diagnose hebben we een duidelijk beeld van de operationele knelpunten en kan een beeld van de verwachte toekomst worden geschetst. Operations leiders en managers krijgen een heldere visie op wat er in het verschiet ligt en de route ernaartoe. De leiders zetten zich in om de geschetste visie te bereiken en stellen gedetailleerde verbeterplannen op.

Hoe?

 • Samenwerkingsworkshops met teams op locatie om de toekomstige staat te visualiseren op basis van TEOP-inzichten.
 • Initiatieven rangschikken op basis van impact en haalbaarheid.

“Wij ondersteunen u bij het leggen van een sterke basis voor de prestaties van uw activiteiten op de lange termijn.”

Deliverables:

 • Verbeterplan en strategie
 • Gestructureerde stappen voor naadloze uitvoering
 • In kaart brengen van het actieplan voor top-tier projecten.
 • Algehele procesvolwassenheidsbeoordeling en scores
 • Gekwantificeerd verbeterpotentieel ten opzichte van kosten en doorlooptijden
 • Aanbevelingen voor quick-wins in procesherontwerp
 • Aanbevelingen voor geschikte Lean procesmetriek
 • Management best practices om op korte termijn te implementeren

Visie tot leven brengen (6-12 maanden)

Operations leaders, manager en Zerwaste-team rollen de initiatieven uit en zien een boost in de prestaties.

Wat kun je verwachten aan het einde van de Lean-Wave?

1 – Efficiëntie verhogen met proces- en activiteitenoptimalisatie

 • De belangrijkste processen in kaart brengen en hun maturiteit beoordelen
 • Identificeer verbeteringsgebieden voor kosten- en tijdsbesparing
 • Markeer activiteiten die geen waarde toevoegen en die geautomatiseerd kunnen worden
 • Kwantificeren van werkvolumes, werklast en verdeling van werklast per type activiteit
 • Quick wins aanbevelen voor procesherontwerp met Lean-metriek
 • Toekomstige processen ontwerpen en de impact op FTE’s inschatten

2 – Prestatiemanagement en organisatorische vaardigheden versterken

 • Prestatiebeheersysteem analyseren (KPI’s, doelen stellen, dashboards, vergaderingen)
 • Capaciteitsmanagement beoordelen (activiteitenplanning, aanwezigheid, ziektepercentage)
 • Productiviteit, variabiliteit en naleving van kwaliteitsnormen (SLA’s) onderzoeken
 • Goede managementpraktijken implementeren voor winst op korte termijn
 • Een organisatiemodel ontwikkelen voor continue verbetering
 • Tijdsbesteding optimaliseren en afstemmen op de vraag van de klant
 • Competentiemanagement evalueren (doelstellingen bepalen, profielen identificeren, vaardigheden ontwikkelen, problemen oplossen)

3 – Benut het volledige potentieel van uw team en processen

 • Workflows vereenvoudigen en automatiseren met low-code tools zoals Power Automate
 • Maak gebruik van geavanceerde trends om de activiteiten van uw team te optimaliseren
 • Blijf de concurrentie voor door innovatie en voortdurende verbetering te omarmen
 • Ervaar de voordelen van een allesomvattende en toekomstbestendige benadering van procesverbetering en duurzaamheid

Beveiligen, ondersteunen, slagen - Vooruitgang blijvend maken

De activiteiten worden voortdurend verbeterd en de verbeteringen worden gehandhaafd, waarbij wordt gepleit voor de beoogde toekomst.

Voortdurend controleren, verfijnen en best practices invoeren om succes en stabiliteit op de lange termijn te garanderen. Gebruikmaken van nauwgezette prestatiemeting om het beheer van activiteiten te verfijnen: verantwoording afleggen en prestaties systematisch volgen in de richting van gestelde doelen.

Ze vertrouwen ons

Operations leaders wenden zich tot ons om prestatie- en workflowproblemen op te lossen, om groei en duurzaamheid te creëren.

Neem contact met ons op